Women | All Event
Orders by TEAM MIXED
 

# Name Federation Doubles Mixed Doubles Team Mixed Score AVG Games  
1 Niki Schiza Cyprus 1013 1040 1239 3292 182,9 18/18  
2 Sue Abela┬á Malta 1228 1207 1208 3643 202,4 18/18  
3 Magna Yr Hjalmtysdottir Iceland 1220 1164 1109 3493 194,1 18/18  
4 Sara Xuereb Malta 1172 1177 1077 3426 190,3 18/18  

5 Dagny Edda ├×orisdottir Iceland 1086 1157 1063 3306 183,7 18/18  
6 Morena Barbieri San Marino 1032 1027 1053 3112 172,9 18/18  
7 Nandia Irodotou Cyprus 1160 1107 1045 3312 184 18/18  
8 Nora Turci Luxemburg 909 1107 1029 3045 169,2 18/18  
9 Catherine Chesney Luxemburg 1019 1040 947 3006 167 18/18  
10 Milva Piva San Marino 928 853 893 2674 148,6 18/18